Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập công ty

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hỗ trợ tài chính

Tuyển dụng

Liên hệ

Giấy phép môi trường

5.0/5 (6 votes)
- 6

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp. Do đó, đối với những ngành nghề kinh doanh có hoạt động gây hại cho môi trường như xảu chất thai, phế liệu... thì bắt buộc phải có giấy phép môi trường mới được hoạt động.


Vậy giấy phép môi trường là gì? Các đối tượng kinh doanh nào phải có giấy phép môi trường? Để được cấp giấy phép môi trường thì cần những hồ sơ và thủ tục ra sao? Mời bạn cùng Lành Group tìm hiểu chi tiết bài viết dưới đây nhé.

1. Giấy phép môi trường là gì?

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, theo Khoản 8 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020, về việc quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.


1.1 Đặc điểm về giấy phép môi trường

Không phải bất kỳ doanh nghiệp hoặc đối tượng nào cũng được cấp giấy phép môi trường khi hoạt động kinh doanh. Đây là quy định và là điều kiện cam kết của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường sống khi hoạt động kinh doanh.

Nhờ có giấy phép môi trường, các cơ quan nhà nước kiểm soát và điều chỉnh được lượng chất thải phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của daonh nghiệp, từ đó có biện pháp và đảm bảo kiểm soát ô nhiễm môi trường, giúp duy trì và bảo vệ môi trường sống của chúng ta xanh - sạch - đẹp. Giữ chất lượng cuộc sống chúng ta tốt nhất.

Giấy phép môi trường có nhiều loại, tùy vào ngành nghề kinh doanh, đặc thù của doanh nghiệp mà đăng ký loại giấy phép môi trường phù hợp. Lành Group là đơn vị chuyên hỗ trợ khách hàng tư vấn và hoàn tất mọi hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép môi trường theo đúng quy định. Quý khách hàng hoàn toàn có thể liên hệ chúng tôi để được tư vấn chính xác, đúng quy định nhé.

1.2 Đối tượng phải có giấy phép môi trường

Theo Điều 39, Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định các đối tượng sau đây bắt buộc phải có giấy phép môi trường mới được hoạt động kinh doanh.

a) Đối tượng 1: 

Các Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

Các đối tượng trên mà thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.

b) Đối tượng 2:

Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như đối tượng 1.

1.3 Thời hạn sử dụng của giấy phép môi trường

Theo Khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì thời hạn của giấy phép môi trường được quy định như sau:

 • 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I
 • 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I.
 • 10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

2. Giấy phép môi trường gồm những gì?

Hãy cùng, Lành Group tìm hiểu về các loại giấy phép môi trường hiện nay, giấy phép về môi trường gồm có nhiều loại giấy quan trọng sau đây:


 • Giấy phép khai thác nước dưới đất – Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước.
 • Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - quản lý việc xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi của các tổ chức và cá nhân thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh (giấy phép này quy định số lượng nước thải, chất lượng nước thải sau khi đã xử lý, nguồn nước tiếp nhận nước thải, vị trí xả thải vào nguồn nước).
 • Giấy phép nghiệm thu công trình xử lý nước, khí thải.
 • Giấy phép nghiệm thu môi trường tổng thể.
 • Sổ chủ nguồn thải ( sổ chủ nguồn thải là nhà quản lý môi trường nắm toàn bộ quy trình xử lý rác thải nguy hại của các đơn vị, doanh nghiệp.)
 • Cam kết bảo vệ môi trường (Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án không thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và báo cáo đánh giá tác động môi trường thì phải lập Bản cam kết bảo vệ môi trường.)
 • Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.
 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ ( nhằm mục đích ngăn chặn các hậu quả xấu về môi trường do sản xuất và dịch vụ gây ra.)
 • Đánh giá tác động môi trường ( là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế – xã hội của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hóa, xã hội, an ninh,quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường.)

3. Hồ sơ và thủ tục cấp giấy phép môi trường

Để được cấp giấy phép môi trường, cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ và thực hiện đầy đủ các thủ tục xin cấp giấy phép môi trường theo quy định nhé. Sau đây, Lành Group xin hướng dẫn và chia sẻ đến quý khách hàng những hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép môi trường như sau:


3.1 Hồ sơ xin giấy phép môi trường

Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép môi trường.
 • Bảng kê khai hiện trạng môi trường
 • Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.
 • Ý kiến văn bản hoặc báo cáo bảo vệ môi trường của doanh nghiệp được cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường quyết định phê duyệt.
 • Giấy xác nhận kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

3.2 Thủ tục cấp giấy phép môi trường

 • Bước 1: Chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường cho cơ quan cấp giấy phép môi trường và thực hiện việc nộp phí thẩm định cấp giấy phép môi trường theo quy định.
 • Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ (trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều này), cơ quan cấp giấy phép môi trường thực hiện các nội dung sau:

+/ Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

+/ Gửi văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi), chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đó), trừ trường hợp dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và không thay đổi nội dung liên quan đến hoạt động xả nước thải so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

+/ Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc cấp giấy phép môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều này; trường hợp quá thời hạn nêu trên mà không có văn bản trả lời thì được coi là đồng thuận với việc cấp giấy phép môi trường.

 • Bước 3: Tổ chức thẩm định cấp giấy phép môi trường theo quy định như sau:

+/ Đối với trường hợp dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, không có nội dung sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất hoặc nội dung thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, đồng thời thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thành lập hội đồng thẩm định, không tổ chức kiểm tra thực tế.

+/ Đối với trường hợp dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường, dự án đầu tư có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thành lập tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường, không tổ chức kiểm tra thực tế.

+/ Đối với trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thành lập hội đồng thẩm định đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thành lập tổ thẩm định đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Hội đồng thẩm định, tổ thẩm định có trách nhiệm tổ chức khảo sát thực tế tại khu vực dự kiến triển khai dự án đầu tư.

+/ Đối với trường hợp cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường không thành lập hội đồng thẩm định, tổ thẩm định mà chỉ thành lập đoàn kiểm tra đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức kiểm tra thực tế đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 • Bước 4: Căn cứ kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định, tổ thẩm định hoặc kết quả của đoàn kiểm tra, kết quả kiểm tra thực tế, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường xem xét, cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư, cơ sở trong trường hợp đủ điều kiện cấp giấy phép môi trường hoặc có văn bản thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, cơ sở và nêu rõ lý do trong trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép môi trường.

4. Dịch vụ xin giấy phép môi trường - Lành Group

Để được cấp giấy phép môi trường cần một người có chuyên môn và nhạy bén trong việc xử lý hồ sơ, giúp doanh nghiệp được nhanh chóng đi vào hoạt động theo đúng quy định pháp luật. Do đó, dịch vụ xin giấy phép con, giấy phép môi trường là giải pháp hoàn hảo dành cho quý doanh nghiệp hiện nay. Hãy gọi ngay Lành Group đề được nhân viên tư vấn chi tiết: 18008152 - 0903966988 


Nếu bạn đang ở Tây Ninh, bạn cần thực hiện các thủ tục để cấp giấy phép môi trường thì liên hệ ngay dịch vụ xin giấy phép môi trường Lành Group nhé. Là đơn vị trực tiếp hoạt động trong ngành nghề tư vấn, thành lập công ty, đặc biệt là xin hầu hết các giấy phép cho doanh nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ mọi khách hàng.

Với kinh nghiệm tư vấn và hỗ trợ hàng trăm ngàn doanh nghiệp ở mọi ngành nghề khác nhau, Lành Group tự hào mang đến giải pháp dịch vụ xin giấy phép môi trường tại Tây Ninh vô cùng chuyên nghiệp, nhanh chóng và đúng quy định pháp luật, giúp tiết kiệm thời gian, chí phí và giảm thiểu mọi rủi ro, cam kết 100% đúng quy định pháp luật, giấy phép cấp nhanh.

Đội ngũ nhân sự LÀNH GROUP ngoài việc tư vấn mọi vấn đề pháp lý để đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp, họ còn trực tiếp soạn thảo hồ sơ, làm việc với các cơ quan ban ngành cho đến khi được cấp giấy phép môi trường. 

Đồng thời, LÀNH GROUP cũng đồng hành, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến thuế, thành lập công ty, kế toán… giúp quý khách hàng tối ưu hệ thống kế toán và hoàn tất nghĩa vụ với nhà nước khi hoạt động kinh doanh. Đến với Lành Group chúng tôi cam kết:

 • Cam kết không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khi sử dụng dịch vụ.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan về pháp lý khi thành lập và vận hành.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Trên đây là bài viết về giấy phép môi trường. Hy vọng bài viết sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích. Nếu bạn còn thắc mắc gì về bài viết hoặc cần tư vấn, hỗ trợ thực hiện thủ tục xin giấy phép môi trường tại Tây Ninh thì liên hệ ngay Lành Group để được tư vấn và hỗ trợ giải đáp nhé. 

>> Các bạn xem thêm giấy phép về vệ sinh an toàn thực phẩm

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty tư vấn dịch vụ kế toán Lành Group

 • Tel: 18008152 - Hotline: 0903966988
 • Email: lanh@lanhgroup.com
 • Website:www.lanhgroup.com
 • Trụ sở: 81 Lê Hồng Phong - Trảng Bàng - Tây Ninh
 • Trụ sở: Lanhgroup Tower :429 Đường 30/4 Tp. Tây Ninh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN