Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập công ty

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hỗ trợ tài chính

Dịch vụ Visa

Tuyển dụng

Liên hệ

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

0/5 (0 votes)

Sau một thời gian hoạt động bạn nhận thấy cần thay đổi những thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như: Tên công ty, địa chỉ trụ sở, người đại diện, bổ sung ngành nghề hay tăng/giảm vốn điều lệ… thì doanh nghiệp cần thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh để không ảnh hưởng đến các hoạt động của doanh nghiệp và tránh những xử phạt hành chính không nên có. Hãy cùng, Lành Group tìm hiểu về hồ sơ và thủ tục thay đổi cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp .

1, Nội dung đăng ký kinh doanh là gì?

Theo Điều 29 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có 04 nội dung chính là: (1) Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp; (2) Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; 3) Vốn điều lệ; (4) Thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 


Cụ thể, đó là thông tin về: Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy CMND, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty TNHH và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy CMND, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty TNHH.

1,1 Các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là thủ tục hành chính cần thực hiện tại cơ quan đăng ký khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi một hoặc nhiều nội dung cùng lúc trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như: thay đổi tên, địa chỉ công ty, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, thành viên và cổ đông…

Bởi vì trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có khá nhiều nội dung, nên doanh nghiệp cần xác định rõ nội dung sẽ thay đổi, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn quyết định đến thủ tục, lệ phí mà công ty có nghĩa vụ thực hiện.

Những nội dung doanh nghiệp thường thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Thay đổi tên công ty: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt của doanh nghiệp.
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính: chuyển trụ sở chính về địa chỉ khác
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm: rút ngành nghề hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh
 • Thay đổi vốn điều lệ bao gồm: tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ, cơ cấu lại vốn góp/cổ phần giữa các thành viên/cổ đông
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Thay đổi thành viên/cổ đông của công ty
 • Thay đổi con dấu Công ty 

1,2 Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Việc chuẩn bị hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh rất quan trọng. Bởi vì nếu hồ sơ sai sót hoặc không đủ thì cần tiến hành sửa đổi, bổ sung gây mất thời gian cho doanh nghiệp.

Tùy vào từng nội dung thay đổi trong giấy đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ cho thích hợp.

a), Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp

 • Hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh khi đổi tên doanh nghiệp bao gồm:
 • Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp
 • Biên bản họp (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty Cổ phần)
 • Quyết định thay đổi tên doanh nghiệp
 • Giấy đề nghị công bố thông tin doanh nghiệp
 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục (Nếu không phải người đại diện theo pháp luật thực hiện thủ tục)

b), Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

Khi thay đổi ngành nghề kinh doanh, trước hết doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ như sau:

 • Thông báo thay đổi theo mẫu quy định
 • Biên bản họp về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;
 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;
 • Đối với ngành nghề kinh doanh có vốn pháp định, doanh nghiệp cần điều chỉnh vốn điều lệ sao cho phù hợp với ngành nghề kinh doanh. Doanh nghiệp cần xuất trình văn bản, giấy tờ chứng minh vốn pháp định, như: Giấy chứng nhận ĐKDN, văn bản góp vốn,..
 • Đối với những ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề, doanh nghiệp cần xuất trình chứng chỉ đối với ngành nghề đó.

c) Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

+ Trường hợp tăng vốn điều lệ

Doanh nghiệp cần phải thực hiện việc tăng vốn trước khi thực hiện thủ tục thay đổi thông tin trên Giấy phép kinh doanh.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ bao gồm những loại giấy tờ sau:

 • Thông báo về việc tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp
 • Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ
 • Dự thảo điều lệ mới
 • Văn bản, chứng từ chứng minh việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp,..
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công chứng, chứng thực

+ Trường hợp giảm vốn điều lệ

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo giảm vốn điều lệ của công ty
 • Quyết định và biên bản họp của hội đồng thành viên, hội đồng cổ đông về việc giảm vốn
 • Dự thảo điều lệ sau khi giảm vốn
 • Cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ sau khi giảm vốn điều lệ
 • Báo cáo tài chính tại kỳ gần nhất trước khi giảm vốn

2, Thủ tục thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Về cơ bản, quy trình – thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh không có gì khác nhau. Chỉ có sự khác biệt ở hồ sơ từng nội dung thay đổi mà chúng tôi đã chia sẻ. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nói chung bao gồm các bước:


Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp sẽ soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo nội dung chúng tôi đã hướng dẫn ở mục 2.

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được doanh nghiệp hoặc tổ chức được doanh nghiệp ủy quyền nộp tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh 

Nếu hồ sơ đăng ký hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện thay đổi nội dung theo yêu cầu của doanh nghiệp. Nếu hồ sơ đăng ký không được chấp nhận, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản lý do từ chối để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Thông báo thông tin thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia

Sau khi hoàn thành việc thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần công bố nội dung thay đổi trên công thông tin quốc gia theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp.

Bước 5: Thực hiện các công việc khác sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh

Phụ thuộc vào từng nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp sẽ phải thực hiện các công việc sau khi thay đổi như: 

Thay đổi tên công ty: cần tiến hành thực hiện thay đổi con dấu và hóa đơn VAT. Thay đổi tên doanh nghiệp trên biểu hiệu treo tại trụ sở chính. Và thông báo những việc thay đổi này đến các cơ quan như ngân hàng, đơn vị cung cấp chữ ký số token…

Thay đổi địa chỉ của trụ sở chính: Trường hợp này cần kết hợp thay đổi cả con dấu của doanh nghiệp. Tiếp đến, cần thay đổi địa chỉ của doanh nghiệp trên bảng hiệu và mẫu hóa đơn điện tử. Hơn nữa, nên tiến hành việc thông báo thay đổi đến các cơ quan như thuế, ngân hàng, đối tác làm ăn.

3, Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Lành Group

Công ty tư vấn Thành lập doanh nghiệp Lành Group cung cấp dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nhanh gọn tại Tây Ninh  Với đội ngũ luật sư chuyên ngành kinh tế giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, chúng tôi tự tin cung cấp cho quý khách hàng một dịch vụ tốt nhất với chi phí hợp lý. 


3,1 Nội dung công việc thực hiện

Lành Group sẽ thực hiện các công việc sau đây trong quá trình thay đổi đăng ký kinh doanh cho khách hàng.

Các nội dung tư vấn như: thay đổi tên doanh nghiệp, ngành nghề, vốn điều lệ, thành viên, cổ đông, đại diện pháp luật, ...

 •  Tư vấn các quy định của pháp luật về nội dung thay đổi
 •  Tư vấn các quy định về hình thức thay đổi cổ đông sáng lập của công ty;
 • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông / thành viên góp vốn, người đại diện theo pháp luật;
 • Tư vấn về thời điểm góp vốn và hình thức góp vốn;
 • Tư vấn thay đổi tên không bị trùng với các doanh nghiệp khác, thay đổi ngành nghề bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật
 • Tư vấn về việc chuẩn bị các giấy tờ liên quan;
 • Tư vấn về cách thức và tiến trình thực hiện;
 •  Các nội dung khác liên quan.
 • Đại diện Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục:
 • Tiến hành nộp Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh, nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ.
 •  Nộp thông báo thay đổi tại cơ quan Thuế. 

3,2 Cam kết sau khi hoàn thành dịch vụ:

 • Đảm bảo tính chính xác về nội dung và thời gian thay đổi ĐKKD;
 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;
 •  Hướng dẫn các thủ tục khác có liên quan;
 • Tư vẫn miễn phí sau khi thay đổi.
 •  Chi phí không phát sinh

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động luôn nhiệt tình trong công việc, được đào tạo chuyên môn cao, đảm bảo sẽ mang đến chất lượng phục vụ tốt nhất cho quý khách hàng. Nếu các bạn có nhu cầu cần tư vấn các vấn đề liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký giấy phép kinh doanh, có thể liên hệ với Lành Group bất cứ lúc nào. Chúng tôi hân hạnh được phục vụ các bạn!

>> Các bạn xem thêm thay đổi người đại diện theo pháp luật

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN LÀNH GROUP

 • Tel: 1800 8152 - Hotline: 0903 966 988
 • Email: lanh@lanhgroup.com
 • Website: www.lanhgroup.com
 • Trụ sở: 81 Lê Hồng Phong - Trảng Bàng - Tây Ninh
 • Trụ sở: Lanhgroup Tower, 429 Đường 30/4 Tp. Tây Ninh