Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập công ty

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hỗ trợ tài chính

Tuyển dụng

Liên hệ

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

4.0/5 (3 votes)

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014: “là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

1. Người đại diện theo pháp luật là ai?

Một doanh nghiệp khi thành lập phải có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật để thay mặt doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp.

Tùy theo nhu cầu hoạt động, định hướng của công ty mà doanh nghiệp có thể thay đổi người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, việc thay đổi người đại diện này cũng cần phải được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật được thực hiện như thế nào? Hãy cùng Tân Thành Thịnh tham khảo bài viết dưới đây.

1.1 Người đại diện theo pháp luật là:

 • Người đại diện theo pháp luật bắt buộc phải là cá nhân.
 • Người đại diện theo pháp luật có thể là cá nhân mang quốc tịch trong hoặc ngoài nước.
 • Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật, tuy nhiên phải thể hiện rõ trong điều lệ, nội quy công ty
 • Luôn phải đảm bảo có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam
 • Người đại diện theo pháp luật có thể đồng thời là chủ sở hữu, thành viên công ty, hoặc cổ đông sáng lập của công ty.

1.2 Các chức danh người đại diện theo pháp luật công ty

 • Giám đốc công ty;
 • Tổng Giám đốc công ty;
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị – đối với công ty cổ phần;
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc/Giám đốc – Đối với công ty cổ phần;
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc/Giám đốc – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Chủ tịch công ty – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Hoặc các chức danh khác theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy định pháp luật.

1.2 Quy định về người đại diện theo pháp luật theo Luật Doanh Nghiệp

Luật Doanh Nghiệp Việt Nam có những quy định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

 • Các chức danh có thể trở thành người đại diện theo pháp luật bao gồm: Chủ tịch công ty, Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc, và các chức danh quản lý khác được quy định trong điều lệ công ty.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Luật doanh nghiệp 2014) để giúp các doanh nghiệp linh hoạt trong kinh doanh.
 • Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam và chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.
 • Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên… cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị vi phạm pháp luật thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

2. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có hồ sơthay đổi người đại diện theo pháp luật khác nhau, tại bài viết này công ty tư vấn LÀNH GROUP xin chia sẻ đến bạn 2 loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay là công ty tnhh và công ty cổ phần.

2.1 Hồ sơ thay đổi người đại điện

Đối với mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có hồ sơ thay đổi khác nhau, hãy cùng LÀNH GROUP tìm hiểu về hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh và công ty cổ phần.

a) Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh gồm có:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh.
 • Quyết định của chủ sở hữu hoặc hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh.
 • Biên bản họp của hội đồng thành viên công ty tnhhh về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
 • Giấy ủy quyền – trong trường hợp không phải là người đại diện pháp luật công ty tnhh trước đó trực tiếp đi nộp.
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
 • Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục (nếu sử dụng công ty dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật)

b)  Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần gồm có:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần.
 • Quyết định của hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc thay đổi đại diện pháp luật công ty cổ phần.
 • Biên bản họp của hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc thay đổi đại diện pháp luật công ty cổ phần.
 • Giấy ủy quyền – trong trường hợp không phải là người đại diện pháp luật công ty cổ phần trực tiếp đi nộp.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
 • Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục (nếu sử dụng công ty dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật)

2.2 Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật thì bạn cần thực hiện các bước sau đây để thực hiện cập nhật những thay đổi mới nhất về người đại diện của doanh nghiệp.

Bước 1: Nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc có thể nộp qua mạng.

Bước 2: Đợi duyệt hồ sơ và trả kết quả thực hiện thay đổi

Hồ sơ được Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp. 

 • Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong vòng 3 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, Sở KH&ĐT sẽ cấp giấy phép kinh doanh mới công nhận người đại diện pháp luật mới của doanh nghiệp. Doanh nghiệp mang một bộ hồ sơ bản giấy bổ sung trước khi nhận kết quả nếu trước đó nộp online.
 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở sẽ yêu cầu bổ sung. Doanh nghiệp sửa đổi theo yêu cầu và nộp lại từ đầu.

2.3 Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là một trong những văn bản không thể thiếu khi thực hiện thay đổi người đại diện của doanh nghiệp. 

Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật sẽ được chủ sở hữu/chủ tịch hội đồng thành viên/chủ tịch hội đồng quản trị công ty ban hành để làm căn cứ cho việc thay đổi. Bạn có thể tham khảo mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật dưới đây để thực hiện bổ sung cho hồ sơ của doanh nghiệp khi cần nhé.

3. Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật

Nếu Quý doanh nghiệp không có nhiều thời gian để thực hiện các thủ tục hành chính hoặc lo lắng quy trình thủ tục rườm rà thì có thể liên hệ ngay với công ty tư vấn LÀNH GROUP để được cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Công ty LÀNH GROUP sẽ tư vấn giúp quý khách hàng chuẩn bị và thực hiện các thủ tục trước và sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật. Chúng tôi luôn đảm bảo các về vấn đề thời gian cũng như giá cả dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật tốt nhất trên thị trường.

3.1 Lợi ích khi lựa chọn dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật 

 • Khi lựa chọn dịch vụ của chúng tôi quý khách hàng sẽ được:
 • Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn thực hiện soạn thảo đầy đủ bộ  hồ sơ  thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty dựa trên thông tin khách hàng cung cấp.
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan hành chính Nhà nước
 • Nhận kết quả thay đổi người đại diện pháp luật và trao đến tận tay khách hàng
 • Tư vấn các vấn đề sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Doanh nghiệp sẽ không mất thời gian, công sức khi trực tiếp thực hiện thủ tục.
 •  Giúp cho quá trình nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới diễn ra sớm nhất có thể.

3.2  Cam kết từ LÀNH GROUP

LÀNH GROUP cam kết mọi chi phí được trao đổi ngay từ đầu để khách hàng nắm rõ và không có phát sinh trong quá trình thực hiện.

 • Đội ngũ chuyên viên thực hiện đều là những người có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm.
 • Đảm bảo cung cấp đến quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất.

>> Các bạn xem thêm thay đổi giấy phép kinh doanh

Thông tin liên hệ:

 • Công ty tư vấn doanh nghiệp Lành Group
 • Email: lanh@lanhgroup.com 
 • Hotline: 0903966988
 • Trụ sở TN: 81 Lê Hồng Phong - Trảng Bàng - Tây Ninh
 • Trụ sở VT: 80 Nguyễn Văn Cừ - Phường 9 - Thành phố Vũng tàu
 • Trụ sở ĐN: 383 Đường Đồng khởi - Phường Tân Mai - Thành Phố Biên Hoà - Đồng Nai
 • Trụ sở HCM: 354 Phạm Hữu Lầu - Quận 7 TP HCM