Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập công ty

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hỗ trợ tài chính

Tuyển dụng

Liên hệ

Mẫu quyết định thành lập công ty

5.0/5 (1 votes)

Trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, quyết định thành lập công ty là thành thành phần không thể thiếu dù ở bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào. Vậy quyết định thành lập công ty tnhh 1,2 thành viên và công ty cổ phần là gì?

Mẫu quyết định thành lập công ty

 Ai là người ký quyết định thành lập công ty tnhh 1,2 thành viên, công ty cổ phần? Hồ sơ thành lập công ty, ngoài quyết định thành lập công ty còn có những giấy tờ nào? Mẫu quyết định thành lập công ty tnhh 1,2 thành viên và công ty cổ phần mới nhất.

1. Quyết định thành lập công ty là gì?

Quyết định thành lập công ty là quyết định thể hiện việc chủ sở hữu doanh nghiệp trao đổi, bàn bạc và đưa ra quyết định về việc mở doanh nghiệp để bắt đầu hoạt động, đây được coi là cơ sở nền tảng để cho doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.

1,1 Ai là người ký quyết định thành lập công ty?

Theo quy định của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký thành lập doanh nghiệp và được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP, mỗi một loại hình doanh nghiệp thì người quyết định thành lập doanh nghiệp bởi các chủ thể khác nhau, cụ thể như sau:

 • Chủ sở hữu (trường hợp là tổ chức) ban hành quyết định nếu là công ty TNHH một thành viên.
 • Hội đồng thành viên quyết định ban hành nếu là công ty TNHH hai thành viên.
 • Đại hội đồng cổ đông ban hành nếu là công ty cổ phần.
 •  Hội đồng thành viên ban hành nếu là công ty hợp danh.

1,2 Quyết định thành lập công ty nộp ở đâu?

Sau khi có quyết định thành lập công ty, bạn có thể nộp hồ sơ doanh nghiệp qua một trong cách sau đây:

 • Cách 1: Bạn có thể đến nộp trực tiếp tại Bộ phận văn phòng một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh trực thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh (thành phố) nơi công ty đăng ký đặt trụ sở chính.
 • Cách 2: Bạn sử dụng dịch vụ thành lập công ty, thì quyết định thành lập công ty sẽ được đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn, soản thảo và gửi cho khách hàng ký, xong đơn vị sẽ trực tiếp làm việc với sở kế hoạch đầu tư, thực hiện toàn bộ hồ sơ thành lập công ty thay mặc quý khách hàng thực hiện một cách nhanh  nhất.
 • Cách 3: Bạn cũng có thể nộp hồ sơ online qua hệ thống mạng điện tử tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.

Theo địa chỉ trang web sau đây: http://dangkykinhdoanh.gov.vn

+ Tiếp đó, bạn cần phải nộp các khoản phí, lệ phí (nếu có quy định) và nhớ nhận lại biên lai xác nhận đã hoàn tất thủ tục giải quyết hồ sơ.

a) Hồ sơ đăng ký để thành lập công ty

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Bản điều lệ của công ty
 • Danh sách liệt kê những cổ đông ( trường hợp công ty cổ phần)
 •  Bản sao các loại giấy tờ sau:

Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của từng cá nhân là cổ đông sáng lập và từng cá nhân là cổ đông – nhà đầu tư nước ngoài;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay  Quyết định thành lập, hoặc một số tài liệu liên quan khác của tổ chức và văn bản ủy quyền;

Bên cạnh đó cũng cần đến bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của tổ chức là cổ đông – nhà đầu tư nước ngoài và từng các nhân là cổ đông sáng lập.

Trường hợp cổ đông là tổ chức thuộc nước ngoài thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao)  hoặc các tài liệu liêu liên quan khác phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo đúng quy định;

Ngoài ra, bạn cũng cần chuẩn bị Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bản sao đối với nhà đầu tư là người nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư hiện hành.

b) Thời gian giải quyết hồ sơ

Thời hạn giải quyết cho việc đăng ký thành lập công ty cổ phần là trong khoảng thời gian 3 ngày làm việc, tính từ thời điểm Phòng đăng ký doanh nghiệp đã giải quyết và hoàn thành việc đăng ký

Sau đó Phòng đăng ký kinh doanh sẽ chuyển hồ sơ đăng ký thành lập của công ty cổ phần tới cho Bộ phận văn phòng một cửa để trả kết quả cho công ty, doanh nghiệp đó.

2. Mẫu quyết định thành lập công ty

Sau đây, Công ty tư vấn Lành Group xin gửi đến quý khách hàng các mẫu quyết định thành lập công ty tnhh 1,2 thành viên và công ty cổ phần quý khách hàng tham khảo.

2,1 Mẫu quyết định thành lập công ty tnhh 1,2 thành viên

CÔNGTY TNHH MTV……..

--------
 

Số:…. /…/QĐ-HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------


…………, ngày…. tháng…. năm 20

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập công ty TNHH MTV…..
-----------------------
 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ………………………….…;

- Căn cứ Biên bản họp HĐTV ngày…. Tháng… năm….;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Góp vốn thành lập công ty TNHH MTV …………………với các nội dung sau:

1………………………

2………………………

Điều 2. Điều lệ Công ty

…………………………

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của công ty

…………………………

Điều 4. Thời gian thực hiện……………………

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Tải file mẫu quyết định thành lập công ty tnhh 1 thành viên


2,2 Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần


TÊN DOANH NGHIỆP

Số:………. /QĐ-…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

…….., ngày…… tháng...   năm

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ………..

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty………………………..;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số….. ngày…/…./…...

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Góp vốn thành lập công ty cổ phần …………………với các nội dung sau:

1.............................................

2...............................................

Điều 2. Điều lệ Công ty

……………………………

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của công ty

………………………………

Điều 4. Thời gian thực hiện…….....................

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.   

>> Các bạn xem thêm thủ tục thành lập công ty cổ phần

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu VP.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 


Tải file mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần

3, Dịch vụ tư vấn thành lập công ty – Lành Group

Việc soạn thảo quyết định thành lập doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng. Công ty LÀNH GROUP là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty uy tín, chuyên nghiệp tại Tây Ninh với dịch vụ chính xác, tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm thiểu mọi rủi ro và cam kết 100% thành công giúp doanh nghiệp nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định và phát triển.

Đội ngũ nhân sự LÀNH GROUP ngoài việc tư vấn mọi vấn đề pháp lý để đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp sau khi thành lập, họ còn trực tiếp soạn thảo hồ sơ, làm việc với các cơ quan ban ngành cho đến khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Đồng thời mọi vấn đề pháp lý sau khi hoạt động, LÀNH GROUP cũng đồng hành, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp để đảm bảo mọi quyền lợi, đúng quy định và doanh nghiệp hoàn toàn chuyên tâm tập trung kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

3.1 Lợi ích sử dụng dịch vụ thành lập công ty – LÀNH Group

Đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên môn, hỗ trợ khách hàng trong mọi vấn đề về hồ sơ thủ tục thành lập công ty, hồ sơ kế toán, thuế,….

Tư vấn chi tiết các thông tin quan trọng, cần thiết khi thành lập doanh nghiệp như: đặt tên công ty không trùng lặp, địa chỉ đặt trụ sở chính, người đại diện pháp luật, ngành nghề đăng ký kinh doanh, hướng dẫn kê khai mức vốn điều lệ phù hợp nhất với doanh nghiệp….. theo đúng quy định pháp luật.

Trực tiếp soạn thảo hồ sơ, đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan ban ngành.

Hỗ trợ doanh nghiệp công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin điện tử quốc gia, khắc con dấu công ty và công khai mẫu dấu đúng quy định và thời gian sau khi thành lập doanh nghiệp.

Đồng hành cùng doanh nghiệp xử lý những vấn đề phát sinh trước – trong – sau khi thành lập công ty.

3.2. Quy trình thành lập công ty tại Lanh Group

Đến với LÀNH GROUP, quý khách hàng hoàn toàn yên tâm bởi quy trình làm việc chuyên nghiệp, rõ ràng, giúp doanh nghiệp nhanh chóng đi vào ổn định kinh doanh và phát triển. Quy trình đăng ký thành lập công ty tại Tây Ninh thực hiện các bước như sau

 • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu đăng ký thành lập công ty
 • Bước 2: Tư vấn khách hàng các vấn đề liên quan đến hồ sơ, pháp lý. Đặc biệt và tư vấn vốn điều lệ, đặt tên công ty…
 • Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ và soạn thảo văn bản liên quan.
 • Bước 4: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh
 • Bước 5: Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp.
 • Bước 6: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bàn giao cho khách hàng.
 • Bước 7: Tư vấn và hoàn tất cả thủ tục liên quan sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp như các vấn đề về kê khai thuế, hóa đơn, hồ sơ, sổ sách….
 • Bước 8: Đồng hành cùng hộ kinh doanh xử lý những vấn đề phát sinh sau khi hoạt động (nếu có yêu cầu)

3.3 Cam kết dịch vụ

 • Cam kết không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khi sử dụng dịch vụ.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan về pháp lý khi thành lập và vận hành.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

>> Các bạn xem thêm vốn điều lệ công ty cổ phần

Thông tin liên hệ:

 • Công ty tư vấn Lành Group
 • Địa chỉ: 81 Lê Hồng Phong - Trảng Bàng - Tây Ninh
 • Email: lanh@lanhgroup.com 
 • Hotline: 0903966988

TIN TỨC LIÊN QUAN