Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập công ty

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hỗ trợ tài chính

Dịch vụ Visa

Tuyển dụng

Liên hệ

Thay đổi số cmnd trên giấy phép kinh doanh

5.0/5 (1 votes)
- 15

Trên giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty hay còn gọi là giấy phép kinh doanh có các thông tin của người đại diện theo pháp luật như: Số cmnd, tên giám đốc, địa chỉ công ty, mã số thuế công ty, …

Thay đổi số cmnd trên giấy phép kinh doanh

Do đó, nếu giám đốc có sự thay đổi các thông tin quan đến chứng minh thư nhân dân ( cmnd), thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, thì công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh theo quy định của luật doanh nghiệp.

1. Trên giấy phép kinh doanh có những thông tin gì?

Theo điều 29 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có 04 nội dung chính là: 

1,1 Các nội dung trên giấy phép kinh doanh

 • (1) Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp; 
 • (2) Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; 
 • (3) Vốn điều lệ; 
 • (4) Thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Cụ thể, đó là thông tin về: Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy CMND, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty TNHH và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy CMND, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty TNHH.

Do đó, nếu chỉ có sự thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp chỉ phải thông bảo với cơ quan đăng ký kinh doanh để được bổ sung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

1,2 Quy định xử phát chậm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Công ty tư vấn doanh nghiệp LÀNH GROUP xin chia sẽ với các bạn về quy định xử phạt chậm thay đổi thông itn đăng ký doanh nghiệp như sau:

Khi công ty có sự thay đổi trong nội dung đăng ký doanh nghiệp, công ty cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và nội dung đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi. 

Trường hợp công ty không thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh theo đúng quy định công ty sẽ bị xử lý vi phạm về việc chậm thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với mức xử phạt vi phạm cụ thể như sau:

a) Theo quy định tại Điều 25 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 thì:

 • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạnquy định từ 01 đến 30 ngày.
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành viđăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.
 • Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăngký thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

b) Trước đây theo quy định tại Điều 21 Nghị định 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 thì

 • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp không đúng thời hạn quy định.
 • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vikhông đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sau 10 ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi.
 • Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.)

Do đó để tránh bị xử phạt đối với hành vi chậm thay đổi đăng ký doanh nghiệp, các công ty lưu ý thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo đúng thời hạn quy định.

2. Thủ tục thay đổi số cmnd trên giấy phép kinh doanh

Như vậy số CMND trên giấy phép đăng ký kinh doanh là của Người đại diện pháp luật của công ty, chủ doanh nghiệp hoặc các thành viên là cá nhân của công ty.

Khi thay đổi số CMND cụ thể là thay đổi số CMND của người đại diện theo pháp luật trên giấy phép kinh doanh thì phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có phát sinh việc thay đổi thông tin CMND.

2,1) Hồ sơ thay đổi số CMND của giám đốc công ty bao gồm

 • Bản sao công chứng chứng minh thư nhân dân mới của giám đốc công ty;
 • Thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Phiếu xác nhận nộp phí, lệ phí công bố thay đổi thông tin giám đốc công ty

2,2 Các bước thực hiện thay đổi số cmnd

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ

Hồ sơ gồm:

 • Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp ( Phụ lục II-5);
 • Bản sao y công chứng thẻ căn cước công dân/ chứng minh nhân dân mới của người đại diện theo pháp luật ( Sao y chưa quá 3 tháng);
 • Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ (trong trường hợp người đi nộp hồ sơ không đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì nộp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh của sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh , thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.

Bước 3: Nhận kết quả

Sau 3-5 ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ, Sở KHĐT sẽ cấp giấy phép đăng ký kinh doanh đã thay đổi thông tin CMND của người đại diện pháp luật.

Bước 4: Cập nhật thông tin mới tại Ngân hàng

Sau khi có giấy phép đăng ký kinh doanh đã thay đổi thông tin CMND của người đại diện pháp luật, Doanh Nghiệp mang ra Ngân hàng nơi Doanh Nghiệp mở tài khoản ngân hàng để cập nhật thông tin CMND mới.

2,3 Mẫu đăng ký thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh

Phụ lục II – 5 Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-5

 

TÊN DOANH NGHIỆP
 
 

______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
______________________

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):               

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:               

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):               

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp như sau:

              

              

              

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 


 
Các giấy tờ gửi kèm:
 
- ………………….
 
- ………………….
 
- ………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

 

Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

3. Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh – Lành Group

Trên là nội dung bài viết về việc thay đổi số cmnd trên giấy phép kinh doanh, nếu bạn tự thực hiện các thủ tục thay đổi sẽ tốn nhiều thời gian và chi phí. Do đó việc sử dụng dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đang được nhiều khách hàng sử dụng, đặc biệt dịch vụ thay đổi thông tin người đại diện trên giấy phép kinh doanh như: Số cmnd, tên người đại diện, địa chỉ công ty…

Các bạn nên chọn dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại  LÀNH GRROUP cung cấp, sẽ giúp bạn tiết kiệm được chi phí, thời gian và công sức

Bên cạnh đó sẽ được LÀNH GROUP hướng dẫn thêm về các thủ tục pháp lý sau này.

Bạn cần xin nhiều giấy phép như giấy phép PCCC, An ninh trật tự, VSATTP, hóa đơn điện tử, mộc, tài khoản ngân hàng, thuế,… tùy theo lĩnh vực kinh doanh.

Để việc thực hiện thủ tục giấy tờ, hồ sơ nhanh chóng, nhiều doanh nhân, chủ công ty lựa chọn hợp tác với đơn vị cung cấp dịch vụ xin giấy phép kinh doanh.

Công ty LÀNH GROUP là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty uy tín, chuyên nghiệp tại Tây Ninh với dịch vụ chính xác, tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm thiểu mọi rủi ro và cam kết 100% thành công giúp doanh nghiệp nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định và phát triển.

Đội ngũ nhân sự LÀNH GROUP ngoài việc tư vấn mọi vấn đề pháp lý để đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp sau khi thành lập, họ còn trực tiếp soạn thảo hồ sơ, làm việc với các cơ quan ban ngành cho đến khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Đồng thời mọi vấn đề pháp lý sau khi hoạt động, LÀNH GROUP cũng đồng hành, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp để đảm bảo mọi quyền lợi, đúng quy định và doanh nghiệp hoàn toàn chuyên tâm tập trung kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

3.1. Quy trình tiếp nhận hồ sơ tại Lanh Group

Đến với LÀNH GROUP, quý khách hàng hoàn toàn yên tâm bởi quy trình làm việc chuyên nghiệp, rõ ràng, giúp doanh nghiệp nhanh chóng đi vào ổn định kinh doanh và phát triển. Quy trình đăng ký thành lập công ty tại Tây Ninh thực hiện các bước như sau

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu đăng ký thành lập công ty

Bước 2: Tư vấn khách hàng các vấn đề liên quan đến hồ sơ, pháp lý. Đặc biệt và tư vấn vốn điều lệ, đặt tên công ty…

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ và soạn thảo văn bản liên quan.

Bước 4: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh

Bước 5: Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp.

Bước 6: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bàn giao cho khách hàng.

Bước 7: Tư vấn và hoàn tất cả thủ tục liên quan sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp như các vấn đề về kê khai thuế, hóa đơn, hồ sơ, sổ sách….

Bước 8: Đồng hành cùng hộ kinh doanh xử lý những vấn đề phát sinh sau khi hoạt động (nếu có yêu cầu)

3.2 Cam kết dịch vụ

Cam kết không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khi sử dụng dịch vụ.

 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan về pháp lý khi thành lập và vận hành.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

>> Các bạn xem thêm người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên

Thông tin liên hệ:

 • Công ty tư vấn dịch vụ kế toán Lành Group
 • Địa chỉ: 81 Lê Hồng Phong - Trảng Bàng - Tây Ninh
 • Email: lanh@lanhgroup.com 
 • Hotline: 0903966988

BÀI VIẾT LIÊN QUAN