Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập công ty

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hỗ trợ tài chính

Tuyển dụng

Liên hệ

Vốn điều lệ thành lập công ty

5.0/5 (1 votes)

Vốn điều lệ thành lập công ty là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong điều lệ công ty tại thời điểm đăng ký thành lập công ty. Vậy vốn điều lệ là gì? Các quy định về góp vốn điều lệ công ty như thế nào? Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn?. Hãy cùng, Lành Group tìm hiểu về bài viết này nhé.

1. Vốn điều lệ công ty là gì?

Vốn điều lệ là tổng số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định khi thành lập công ty và được ghi vào điều lệ của công ty. Vốn điều lệ hay còn có thể gọi là vốn đầu tư hoặc vốn đăng ký.


Vốn điều lệ của doanh nghiệp được công ty đăng ký với Sở kế hoạch và đầu tư theo nhu cầu hoạt động và quy mô của công ty sau khi thành lập.

1.1 Vai trò của vốn điều lệ trong doanh nghiệp

Vốn điều lệ công ty cho ta biết đó là tổng mức vốn đầu tư đăng ký ban đầu của tất cả thành viên vào công ty để dự tính hoạt động.

 • Là cơ sở xác lập địa vị pháp lý của doanh nghiệp khi mới thành lập.
 • Là cơ sở để đảm bảo sự tồn tại tư cách pháp nhân của một doanh nghiệp trước pháp luật.
 • Là cơ sở để phân chia lợi nhuận khi kinh doanh. Đồng thời cũng là căn cứ để sẻ chia rủi ro trong kinh doanh đối với các thành viên góp vốn.
 • Thể hiện tính bền vững, phát triển của doanh nghiệp từ đó tạo sự tin tưởng cho đối tác, chủ nợ, mở ra cơ hội phát triển kinh doanh.

1.2 Quy định về góp vốn điều lệ của doanh nghiệp

Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu là bao nhiêu, hoặc mức vốn điều lệ công ty tối đa là bao nhiêu khi doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh bình thường. Sau đây là các quy định về góp vốn điều lệ của doanh nghiệp.

a) Quy định về tài sản góp vốn điều lệ

Theo quy định tại Điều 35 Luật doanh nghiệp mới nhất 2014 thì các loại tài sản góp vốn điều lệ có thể gồm:

 • Tiền Việt Nam.
 • Ngoại tệ tự do chuyển đổi.
 • Vàng.
 • Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật.

Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty mà thành viên góp vào để tạo thành vốn của công ty theo quy định của pháp luật.

b) Thời hạn góp vốn điều lệ là bao nhiêu?

Thời hạn góp vốn điều lệ cụ thể của từng loại hình doanh nghiệp như sau:

 • Đối với công ty TNHH 1 Thành viên: thời hạn góp vốn là 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Đối với công ty cổ phần: thời hạn góp vốn là 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn.
 • Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên: thời hạn góp vốn là 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam 
 • Đối với doanh nghiệp tư nhân: Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Sau khi đăng ký xong thì chủ doanh nghiệp phải góp đủ và đảm bảo đủ ngay khi đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân.

2. Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn?

Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn là câu hỏi thắc mắc của rất nhiều cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu thành lập công ty, bởi hơn ai hết những chủ doanh nghiệp tương lai hiểu rằng vốn là tiềm lực phát triển của doanh nghiệp, vốn là dòng tiền quan trọng, là sự sống còn của doanh nghiệp khi mới thành lập. Hãy cùng, Lành Group tìm hiểu về vốn điều lệ khi thành lập công ty tnhh, công ty cổ phần là bao nhiêu nhé.


2.1 Thành lập công ty tnhh cần bao nhiêu vốn?

Khi thành công ty tnhh cần có mức vốn tối thiểu để đăng ký giấy phép kinh doanh và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn, mức vốn điều lệ tối thiểu là bao nhiêu? 

Vốn điều lệ công ty tnhh là là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp. 

a), Quy định về vốn điều lệ công ty tnhh

Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ công ty tnhh tối thiểu hoặc tối đa là bao nhiêu khi doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh bình thường. Sau đây là các quy định về góp vốn điều lệ của công ty tnhh.

+ Quy định về tài sản góp vốn điều lệ công ty tnhh

Theo quy định tại Điều 35 Luật doanh nghiệp mới nhất 2014 thì các loại tài sản góp vốn điều lệ công ty tnhh có thể gồm:

 • Tiền Việt Nam.
 • Ngoại tệ tự do chuyển đổi.
 • Vàng.
 • Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật.
 • Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
 • Các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty mà thành viên góp vào để tạo thành vốn của công ty theo quy định của pháp luật.

+ Thời hạn góp vốn điều lệ công ty tnhh là bao nhiêu?

Thời hạn góp vốn điều lệ cụ thể của từng loại hình doanh nghiệp như sau:

 •  Đối với công ty TNHH 1 Thành viên: thời hạn góp vốn là 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên: thời hạn góp vốn là 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết.
 • Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp.
 • Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp theo quy định.

b) Vốn tối thiểu thành lập công ty tnhh

Hiện nay pháp luật không quy định mức vốn cụ thể đối với doanh nghiệp nói, tuy nhiên mức vố tối thiểu thành lập công ty tnhh phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh

+ Đối với nhóm ngành nghề kinh doanh tự do

Ngành nghề kinh doanh tự do là những ngành nghề kinh doanh được pháp luật cho phép hoạt động kinh doanh và không quy định về mức vốn điều lệ khi đăng ký thành lập công ty.

Vậy nếu doanh nghiệp của bạn đang kinh doanh với ngành nghề thuộc trong nhóm này thì hoàn toàn tự do đăng ký mức vốn điều lệ. Doanh nghiệp có thể đăng ký vốn điều lệ công ty là 1 triệu đồng hoặc bất cứ số tiền nào khác, điều này hoàn toàn pháp luật không cấm. 

Tuy nhiên để hạn chế rủi ro và mang lại sự tiện lợi cho doanh nghiệp thì mức vốn điều lệ phải ở mức phù hợp và đủ để đầu tư cho các hoạt động của doanh nghiệp. Lành Group xin chia sẻ đến quý khách hàng một số tiêu chí, cơ sở để xác định vốn điều lệ khi thành lập công ty như sau:

Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp là gì? Có điều kiện hay ngành tự do

 • Khả năng tài chính của chủ sở hữu và các thành viên
 • Phạm vi, quy mô hoạt động của công ty
 • Chi phí hoạt động thực tế của công ty sau khi thành lập
 • Dự án ký kết với đối tác với mức vốn dao động bao nhiêu (vốn điều lệ sẽ ảnh hưởng đến hồ sơ năng lực của doanh nghiệp khi tham gia những dự án lớn)

Kết luận: Đối với nhóm ngành nghề kinh doanh tự do, pháp luật không quy định về mức vốn điều lệ khi đăng ký thành lập công ty, doanh nghiệp cần xác định tiềm lực và kế hoạch kinh doanh mà lựa chọn đăng ký mức vốn phù hợp.

+ Đối với nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ tối thiểu (vốn pháp định) hoặc những chứng chỉ, bằng cấp đủ điều kiện hoạt động kinh doanh.

Nếu doanh nghiệp kinh doanh những ngành nghề có điều kiện thì mức vốn thành lập công ty tối thiểu phải bằng vối mức vốn pháp định theo quy định của ngành nghề kinh doanh tương ứng của pháp luật. 

Ví dụ ngành kinh doanh bất động sản quy định vốn pháp định là 20 tỷ đồng. Doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe quy định vốn pháp định là 300 tỷ đồng.

+  Lưu ý khi góp vốn thành lập công ty tnhh

Các thành viên công ty phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn mình đã đăng ký hoặc đã góp.

Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đóng thuế môn bài trên số tổng số vốn đăng ký thành lập doanh nghieepjp sau khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty:

 • Mức 1: Vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng mức thuế môn bài: 3 triệu đồng /1 năm
 • Mức 2: Vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống mức thuế môn bài: 2 triệu đồng/ 1 năm

Vậy, thành lập công ty tnhh cần bao nhiêu vốn phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh và tiềm lực doanh nghiệp, kế hoạch kinh doanh sắp tới của công ty. Doanh nghiệp tự do đăng ký số vốn kinh doanh nếu thuộc nhóm ngành nghề tự do và ngược lại số vốn tối thiểu phải bằng với vốn pháp định theo quy định của ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà doanh nghiệp lựa chọn.

2.2 Thành lập công ty cổ phần cân bao nhiêu vốn?

Pháp luật không quy định mức vốn tối thiểu hay tối đa để thành lập công ty cổ phần (trừ những ngành nghề kinh doanh bắt buộc). Tùy vào tiềm lực kinh tế và kế hoạch kinh doanh mà doanh nghiệp có thể xác định được mức vốn cần phải đăng ký là bao nhiêu.

a) Quy định về vốn điều lệ công ty cổ phần

Các quy định về vốn điều lệ công ty cổ phần như sau:

 • Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán. Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.
 • Cổ phần đã bán là cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.
 • Cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. số cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loại mà công ty sẽ chào bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa được đăng ký mua.
 • Cổ phần chưa bán là cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán cho công ty. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần chưa bán là tổng số cổ phần các loại chưa được đăng ký mua.

Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

+/ Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

+/ Công ty mua lại cổ phần đã bán theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật này;

+/ Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 113 của Luật này.

b) Vốn thành lập công ty cổ phần

Thực tế, tùy vào ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần sẽ có những quy định về vốn điều lệ khi thành lập, cụ thể như sau: 

Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật: vốn tối thiểu để thành lập công ty sẽ bằng với mức vốn pháp định quy định của ngành nghề kinh doanh đó. Đây là mức vốn bắt buộc phải đóng khi thành lập công ty.

Ngành nghề kinh doanh tự do: không yêu cầu mức vốn pháp định và không quy định mức vốn tối thiểu để thành lập công ty. Số tiền góp vốn do chính chủ sở hữu hoặc các tổ chức quyết định.

Vậy doanh nghiệp tự do đăng ký thành lập công ty nếu là nhóm ngành nghề kinh doanh tự do và đăng ký mức vốn điều lệ bằng vốn pháp định tối thiểu nếu là nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Lưu ý, dù được tự do đăng ký mức vốn điều lệ khi thành lập công ty cổ phần, nhưng để giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cần lưu ý những điều sau đây:

 •  Mức vốn điều lệ không được quá thấp: sẽ gây khó khăn khi doanh nghiệp thực hiện giao dịch và làm việc với các đối tác, đặc biệt đối với những ngành nghề kinh doanh cần làm việc với những đối tác lớn, cần phải chứng minh hồ sơ năng lực, tham gia những dự án đấu thầu lớn….
 • Mức vốn điều lệ không quá cao: Nếu như công ty chỉ đặt ra số vốn “ảo” nhằm mục đích thu hút đầu tư thì sau này, khi có rủi ro xảy ra, công ty cũng sẽ phải chịu trách nhiệm dựa trên số vốn đó. Đồng thời công ty phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế hằng năm theo quy định nhà nước.

Kết luận: Khi thành lập công ty cổ phần doanh nghiệp có thể tự do đăng ký vốn điều lệ nếu là ngành nghề kinh doanh tự do. Đối với nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì mức vốn tối thiểu thành lập công ty cổ phần bằng với mức vốn pháp định của ngành nghề kinh doanh tương ứng.

Doanh nghiệp cần lưu ý tham khảo kỹ vấn đề về vốn khi thành lập, nếu có thể bạn hãy tham khảo các đơn vị tư vấn thành lập doanh nghiệp để được giải đáp cụ thể đối với ngành nghề kinh doanh dự tính mở. Tùy vào mỗi ngành nghề mà có sự lựa chọn phù hợp.

>> Các bạn xem thêm vốn điều lệ thành lập công ty cổ phần

3. Dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Tây Ninh

Công ty LÀNH GROUP là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty uy tín, chuyên nghiệp tại Tây Ninh. Cam kết 100% thành công giúp doanh nghiệp nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định và phát triển.

Đội ngũ nhân sự LÀNH GROUP ngoài việc tư vấn mọi vấn đề pháp lý để đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp sau khi thành lập, họ còn trực tiếp soạn thảo hồ sơ, làm việc với các cơ quan ban ngành cho đến khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Đồng thời mọi vấn đề pháp lý sau khi hoạt động, LÀNH GROUP cũng đồng hành, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp để đảm bảo mọi quyền lợi, đúng quy định và doanh nghiệp hoàn toàn chuyên tâm tập trung kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

3.1 Lợi ích sử dụng dịch vụ thành lập công ty – LÀNH Group

 • Đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên môn, hỗ trợ khách hàng trong mọi vấn đề về hồ sơ thủ tục thành lập công ty, hồ sơ kế toán, thuế,….
 • Tư vấn chi tiết các thông tin quan trọng, cần thiết khi thành lập doanh nghiệp như: đặt tên công ty không trùng lặp, địa chỉ đặt trụ sở chính, người đại diện pháp luật, ngành nghề đăng ký kinh doanh, hướng dẫn kê khai mức vốn điều lệ phù hợp nhất với doanh nghiệp….. theo đúng quy định pháp luật.
 • Trực tiếp soạn thảo hồ sơ, đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan ban ngành.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin điện tử quốc gia, khắc con dấu công ty và công khai mẫu dấu đúng quy định và thời gian sau khi thành lập doanh nghiệp.
 • Đồng hành cùng doanh nghiệp xử lý những vấn đề phát sinh trước – trong – sau khi thành lập công ty. 

3.2. Quy trình thành lập công ty tại Lanh Group

Đến với LÀNH GROUP, quý khách hàng hoàn toàn yên tâm bởi quy trình làm việc chuyên nghiệp, rõ ràng, giúp doanh nghiệp nhanh chóng đi vào ổn định kinh doanh và phát triển. Quy trình đăng ký thành lập công ty tại Tây Ninh thực hiện các bước như sau

 • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu đăng ký thành lập công ty
 • Bước 2: Tư vấn khách hàng các vấn đề liên quan đến hồ sơ, pháp lý. Đặc biệt và tư vấn vốn điều lệ, đặt tên công ty…
 • Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ và soạn thảo văn bản liên quan.
 • Bước 4: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh
 • Bước 5: Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp.
 • Bước 6: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bàn giao cho khách hàng.
 • Bước 7: Tư vấn và hoàn tất cả thủ tục liên quan sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp như các vấn đề về kê khai thuế, hóa đơn, hồ sơ, sổ sách….
 • Bước 8: Đồng hành cùng hộ kinh doanh xử lý những vấn đề phát sinh sau khi hoạt động (nếu có yêu cầu)

3.3 Cam kết dịch vụ

 • Cam kết không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khi sử dụng dịch vụ.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan về pháp lý khi thành lập và vận hành.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

>> Các bạn xem thêm thủ tục thành lập công ty tnhh

Thông tin liên hệ:

 • Công ty tư vấn dịch vụ kế toán Lành Group
 • Địa chỉ: 81 Lê Hồng Phong - Trảng Bàng - Tây Ninh
 • Email: lanh@lanhgroup.com 
 • Hotline: 0903966988

TIN TỨC LIÊN QUAN