Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập công ty

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hỗ trợ tài chính

Dịch vụ Visa

Tuyển dụng

Liên hệ

Dịch vụ giấy phép lao động

5.0/5 (1 votes)

Doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động cần tiến hành xin giấy phép lao động theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp cá nhân người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Việt nam cũng phải xin giấy phép lao động theo đúng quy định.


Lành Group là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ giấy phép lao động nhanh chóng, chất lượng và đảm bảo cho mọi cá nhân hoặc tổ chức muốn sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam. Dịch vụ cấp giấy phép lao động bao gồm cả các dịch vụ cấp giấy phép ngắn hạn và dài hạn tùy theo nhu cầu khách hàng. Liên hệ ngay Lành Group để được tư vấn và hỗ trợ nhé.

1. Giấy phép lao động là gì?

Giấy phép lao động là văn bản hợp pháp được cấp bởi các cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam cho người lao động nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam. Trên giấy phép lao động có đầy đủ thông tin cá nhân bao gồm: họ tên, hộ chiếu, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, tên, địa chỉ, vị trí và tổ chức làm việc. Đồng thời cả những quyền và lợi ích trong mối quan hệ lao động của người lao động và doanh nghiệp tại Việt Nam.


Với mỗi cá nhân hay tổ chức khi tham gia lao động tại Việt Nam bắt buộc phải có giấy phép lao động. Cá nhân có thể tự đăng ký xin giấy phép lao động hoặc doanh nghiệp đăng ký cho người lao động tùy theo nhu cầu.

1.1 Đặc điểm của giấy phép lao động

 • Giấy phép lao động được cấp bởi các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam, cụ thể là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Giấy phép lao động phải tuân thủ theo from mẫu nhất định tại mẫu 12/PLI ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/ND-CP.
 • Không phải ai cũng được cấp giấy phép lao động, phải có đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật Việt Nam.
 • Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động sẽ bị buộc xuất cảnh hoặc trục xuất theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

1.2 Đối tượng được và không được cấp giấy phép lao động

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về đối tượng cấp và không cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài vào tại Việt Nam như sau:

a) Đối tượng cấp giấy phép lao động

 • Người thực hiện hợp đồng lao động
 • Người di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp
 • Người thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế
 • Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng
 • Chào bán dịch vụ
 • Người làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật
 • Người tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam

b) Đối tượng bảo lãnh xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

 • Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên
 • Nhà thầu tham dự thầu, thực hiện hợp đồng
 • Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập
 • Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp
 • Tổ chức phi chính phủ nước ngoài đượcc ơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy đăng ký theo quy định của Pháp luật Việt Nam
 • Tổ chức sự nghiệp, cơ sở giáo dục được thành lập theo quy định của pháp luật
 • Tổ chức quốc tế, văn phòng của dự án nước ngoài tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành cho phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật
 • Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật
 • Tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã
 • Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật

b) Đối tượng không được cấp giấy phép lao động

Ngoài các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 154 của Bộ luật Lao động, người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động:

 • Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.
 • Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.
 • Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải.
 • Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài.
 • Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 • Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc Liên hợp quốc; các cơ sở, tổ chức được thành lập theo các hiệp định mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.
 • Tình nguyện viên quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này.
 • Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm.
 • Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật.
 • Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên tàu biển Việt Nam.
 • Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam quy định tại điểm l khoản 1 Điều 2 Nghị định này.
 • Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Quy định về giấy phép lao động

Để được cấp giấy phép lao động, người lao động nước ngoài cần tuân thủ những quy định theo pháp luật của Việt Nam, cụ thể như sau:


2.1 Điều kiện về cấp giấy phép lao động

 • Người lao động từ 18 tuổi trở lên và đủ năng lực hành vi dân sự
 • Có giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế
 • Được sự bảo lãnh từ công ty, doanh nghiệp tại Việt Nam
 • Có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc
 • Có hợp đồng lao động với thời hạn không vượt quá thời hạn của giấy phép lao động.
 • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài. Có giấy xác nhận không tiền án tiền sự hoặc phiếu lý lịch tư pháp
 • Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

2.2 Giấy phép lao động xin ở đâu?

Người sử dụng lao động cần làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội - nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

2.3 Giấy phép lao động có thời hạn bao lâu?

Theo quy định Luật lao động 2019 thì thời hạn của giấy phép lao động được sử dụng tối đa là 2 năm. Doanh nghiệp, tổ chức có thể xin cấp phép với thời hạn phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của mình và được gia hạn tối đa 01 lần bằng thời hạn được cấp nhưng không quá 02 năm.

3. Thủ tục xin giấy phép lao động nhanh, đầy đủ

Để đảm bảo việc xin giấy phép lao động nhanh chóng, đúng quy định thì bạn cần chuẩn bị những hồ sơ và nắm rõ quy trình xin giấy phép lao động cho người nước ngoài ngay dưới đây nhé:


3.1 Hồ sơ xin giấy phép lao động

Căn cứ Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I của Nghị định 152.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền cấp có giá trị trong 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ hoặc giấy chứng nhận có đủ sức khỏe.
 • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải đang chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp.
 • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ. 
 • Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và một số nghề, công việc được quy định.
 • 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng.
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị.
 • Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài: văn bản doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại Việt Nam, hợp đồng kinh tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài….

3.2 Các bước thực hiện xin giấy phép lao động

Quy trình các bước thực hiện xin giấy phép lao động cho người nước ngoài như sau:

 • Bước 1: Đăng ký đơn xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài hoặc đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xin chấp thuận từ cơ quan này ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài..
 • Bước 2: Chuẩn bị và soạn thảo hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.
 • Bước 3: Nộp hồ sơ xin giấy phép lao động. Hồ sơ nộp tại Bộ lao động, Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại tỉnh mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc ít nhất 15 ngày trước ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc. 
 • Bước 4. Nhận giấy phép lao động. Trong vòng 05 ngày này, nếu hồ sơ hợp lệ và đúng quy định thì sẽ được cấp giấy phép lao động và ngược lại hồ sơ không đúng quy định thì bạn sẽ nhận được Email phản hồi nêu rõ lý do và sau đó thực hiện bổ sung hồ sơ làm và nộp lại.

4. Dịch vụ làm giấy phép lao động tại Tây Ninh

Bạn đang có nhu cầu làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Tây Ninh? Bạn đang không biết lựa chọn đơn vị nào cung cấp dịch vụ làm giấy phép lao động tại Tây Ninh uy tín, chất lượng? Liên hệ ngay công ty dịch vụ kế toán Lành Group để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp làm giấy phép lao động cho người nước ngoài, Lành Group đã và đang trở thành doanh nghiệp uy tín và tin cậy của nhiều đối tác, doanh nghiệp lựa chọn khi sử dụng lịch vụ làm giấy phép lao động trọn gói tại Tây Ninh.

Đến với Lành Group, quý khách hàng sẽ được tư vấn, hỗ trợ tận tình, chuyên nghiệp, đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu, mang lại kết quả công việc tốt nhất. Chưa kể chi phí hoàn toàn tốt nhất. Điều này giúp quý doanh nghiệp hoàn toàn an tâm và tin tưởng khi lựa chọn chúng tôi.

4.1 Ưu điểm khi lựa chọn dịch vụ giấy phép lao động tại Lành Group

 • Được tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý cũng như yêu cầu về các giấy tờ liên quan trọn gói, nhằm đáp ứng mang lại hiệu quả công việc tốt nhất.
 • Được tư vấn miễn phí và hỗ trợ tận tình các trường hợp miễn giấy phép lao động và hướng dẫn thực hiện.
 • Cung cấp dịch vụ trọn gói, quý doanh nghiệp không tốn thời gian, công sức và chi phí mà vẫn đáp ứng được yêu cầu nhanh, chuyên nghiệp.
 • Hồ sơ được thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức.
 • Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi đều là các chuyên gia nắm vững các quy định pháp lý mới nhất về giấy phép lao động, hiểu được từng trường hợp cụ thể, có thể giải đáp và tư vấn chính xác những vấn đề gì khách hàng vướng mắc và quan tâm.
 • Quy trình làm giấy phép lao động cho người nước ngoài vô cùng đơn giản, trong đó khách hàng chỉ việc cung cấp hồ sơ theo hướng dẫn và ký tên/đóng dấu một số tờ khai cần thiết, việc còn lại sẽ do chuyên viên của chúng tôi đồng hành, và trực tiếp thực hiện.
 • Mọi chi phí liên quan sẽ được thông báo tới Quý khách hàng trước khi cung cấp dịch vụ, chi phí minh bạch, rõ ràng và sẽ không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khác.

4.2 Cam kết dịch vụ

 • Cam kết không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khi sử dụng dịch vụ.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan về pháp lý khi thành lập và vận hành.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Trên đây là bài viết về dịch vụ giấy phép lao động, hy vọng bài viết sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích và giá trị. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Tây Ninh thì đừng ngần ngại liên hệ ngay Lành Group để được tư vấn và hỗ trợ nhé.

 Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp chúng tôi tại:

 • Công ty cổ phần Lành Group
 • Tel: 0899993883 - Hotline: 0903966988
 • Email: lanh@lanhgroup.com
 • Website:www.lanhgroup.com
 • Trụ sở: 81 Lê Hồng Phong - Trảng Bàng - Tây Ninh
 • Trụ sở: Lanhgroup Tower :429 Đường 30/4 Tp. Tây Ninh