Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập công ty

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hỗ trợ tài chính

Tuyển dụng

Liên hệ

Nhận tiền tài trợ có phải xuất hóa đơn

3.3/5 (3 votes)
- 7

Tiền tài trợ là khoản tiền, khoản tài chính mà những cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp hỗ trợ cho một công việc, hoạt động cụ thể nào đó cho một dự án, con người hoặc một cộng đồng, doanh nghiệp… Vậy nhận tiền tài trợ có phải xuất hóa đơn không?Trước tiên hãy cùng, Lành Group tìm hiểu tiền tài trợ là gì? 

Nhận tiền tài trợ có phải xuất hóa đơn

1. Tiền tài trợ

Để giải đáp câu hỏi trên trước tiên chúng ta tìm hiểu về khái niệm Tài trợ là gì? Tiền tài trợ là gi?

1,1 Tài trợ và tiền tài trợ

Hãy cùng, Lành Group tìm hiểu về 2 khái niệm tài trợ và tiền tài trợ là gì nhé!

a) Tài trợ là gì?

Tài trợ là việc cung cấp tài nguyên, nguồn lực cho một dự án, một người, một doanh nghiệp hoặc bất kỳ tổ chức tư nhân hoặc công cộng nào khác. Có các hình thức cung cấp tài nguyên, nguồn lực khi tài trợ là: tài chính (tiền) hoặc thời gian, sức người… Những người tài trợ thường được ví như “mạnh thường quân”.

>> Có 2 loại tài trợ là: tài trợ có điều kiện và tài trợ không điều kiện

+ Tài trợ không điều kiện: là những khoản tài trợ không có yêu cầu trực tiếp cho việc hoàn vốn đầu tư như quyên góp, trợ cấp, viện trợ… Tài trợ không điều kiện hay còn được gọi là tài trợ mềm hoặc tài trợ đám đông.

+ Tài trợ có điều kiện: là những khoản tài trợ tạo điều kiện cho việc trao đổi quyền sở hữu vốn cổ phần trong công ty cho đầu tư thông qua một cổng thông tin tài trợ. Tài trợ có điều kiện hay còn được gọi là tài trợ đám đông vốn chủ sở hữu.

b) Tiền tài trợ

Tiền tài trợ là khoản tiền, khoản tài chính mà những cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp hỗ trợ cho một công việc, hoạt động cụ thể nào đó cho một dự án, con người hoặc một cộng đồng, doanh nghiệp… Tùy vào mục đích, điều kiện và trường hợp cụ thể thì tiền tài trợ có thể không có điều kiện hoặc có điều kiện.

 

1,1 Quy định về xuất hóa đơn tiền tại trợ

Căn cứ vào những quy định của Bộ Tài chính về Thuế GTGT của doanh nghiệp thì việc xuất hóa đơn tiền tài trợ có những quy định sau:

Tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT quy định các trường hợp kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyển), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

a) Trường hợp không kê khai, tính thuế GTGT

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

b) Trường hợp kê khai, tính và nộp thuế GTGT

Trường hợp bồi thường bằng hàng hoá, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hoá đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hoá, dịch vụ, cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

1.2 Nhận tiền tài trợ có phải xuất hóa đơn không?

Theo những quy định về xuất hóa đơn tiền tài trợ thì có 3 trường hợp như sau:

+ Khi doanh nghiệp nhận những khoản tiền bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính không kèm theo điều kiện gì thì hoàn toàn không phải xuất hóa đơn, chỉ cần lập chứng từ thu theo quy định.

+ Trường hợp doanh nghiệp nhận những khoản tiền có kèm theo điều kiện như sửa chữa, bảo hành, khuyến mãi, quảng cáo thì phải thực hiện kê khai, tính và nộp thuế gtgt theo đúng quy định.

+ Trường hợp cuối cùng, nếu doanh nghiệp nhận bồi thường bằng hàng hóa bán hàng, dịch vụ thì thực hiện kê khai và tính thuế bình thường theo những nghiệp vụ bán hàng.

Như vậy có thể tạm kết luận, nhận tiền tài trợ có thể không xuất hóa đơn nếu khoản tiền nhận không kèm theo điều kiện hoặc yêu cầu nào. Ngược lại nếu nhận tiền tài trợ kèm theo những điều kiện như sửa chữa, bảo hành, quảng cáo… thì thực hiện xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế theo đúng quy định.

1.3 Quy định về cách xuất hóa đơn tài trợ như sau:

Căn cứ theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC thì người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định việc sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.

Vậy việc xuất hóa đơn tài trợ hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng, công nhân viên hoặc một ai khác thì phải lập hóa đơn gtgt, kê khai thuế nhưng hàng hóa bình thường.

Thuế suất thuế GTGT đối với đối với từng hàng hóa dịch vụ cụ thể được quy định tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (10% hoặc 5% tùy vào ngành nghề)

2. Những trường hợp không cần xuất hóa đơn

Theo quy định các trường hợp không xuất hóa đơn theo theo Thông tư 119/2014/TT-BTC.

Nhằm quy định rõ ràng hơn nữa các các trường hợp không phải xuất hóa đơn, tại Khoản 2, Điều 3, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung cho Khoản 4, Điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC và quy định các trường hợp không cần xuất hóa đơn như sau:

 • Các trường hợp hàng hóa luân chuyển nội bộ để có thể tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh hay đảm bảo tính liên tục cung ứng dịch vụ trong kinh doanh thì hoạt động này không phải xuất hóa đơn GTGT hay nộp thuế GTGT.
 • Các trường hợp đơn vụ kinh doanh tự sản xuất, xây dựng tài sản cố định nhằm phục vụ kinh doanh, dịch vụ chịu thuế GTGT thì khi hoàn thành, nghiệm thu hay bàn giao, các đơn vị kinh doanh không cần phải lập hóa đơn.
 • Các trường hợp xuất máy móc, thiết bị, vật tư hay hàng hóa dưới hình thức cho vay, mượn hoặc hoàn trả, nếu có đầy đủ hợp đồng và các chứng từ liên quan đến giao dịch phù hợp thì đơn vị kinh doanh không phải lập hóa đơn, tính hay nộp thuế GTGT.
 • Riêng đối với các đơn vị kinh doanh có sử dụng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, luân chuyển nội bộ nhằm phục vụ cho sản xuất kinh doanh không phải tính thuế GTGT đầu ra thì các đơn vị kinh doanh cần có quy định rõ với đối tượng và mức khống chế hàng hóa dịch vụ sử dụng nội bộ theo thẩm quyền quy định. 

3. Dịch vụ tư vấn kế toán – Lành Group

Công ty dịch vụ kế toán Lành Group là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn kế toán và làm báo cáo thuế theo tháng, quý và kế toán trọn gói tại Tây Ninh với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và có trách nghiệp cao trong công việc. Giúp mọi đối tác xử lý tất cả mọi vấn đề liên quan đến kế toán và thuế đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp cũng như thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước.

3.1 Các công việc báo cáo thuế theo quý 

Các công việc báo cáo thuế trọn gói mà LÀNH GROUP sẽ hỗ trợ các khách hàng như sau:

 • Nhận chứng từ, kiểm tra chứng từ của doanh nghiệp phát sinh theo tháng, quý
 • Tư vấn về tính hợp lí, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ, các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
 • Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý.
 • Lập báo cáo tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý (nếu có).
 • Lập tờ khai thuế Thu nhập cá nhân (tháng/quý) (nếu có).
 • Lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý (nếu có).
 • Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán báo cáo cơ quan thuế.
 • Tư vấn chi phí tiền lương, BHXH theo quy định.
 • Lập báo cáo tài chính năm và các báo cáo liên quan.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Giải đáp các thắc mắc về thuế và kế toán cho doanh nghiệp và các bộ phận liên quan để cùng phối hợp hoàn thành tốt công việc.
 • Làm việc khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

2.2 Lợi ích khi sử dụng kế toán tại LÀNH GROUP

 • Bảo bảo độ chính xác cao về hồ sơ, sổ sách, giảm thiểu mọi rủi ro.
 • Đảm bảo tiến độ công việc để kịp thời nộp báo cáo và nộp thuế hằng quý theo yêu cầu của nhà nước.
 • Tinh gọn mô hình doanh nghiệp nhỏ, tiết kiệm chi phí thuê nhân viên, trang thiết bị hằng tháng cho doanh nghiệp.
 • Đội ngũ nhân sự LÀNH GROUP luôn cập nhật những thông tư, nghị định, thay đổi mới nhất từ cơ quan nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng quy định.
 • Tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

2.3 Cam kết từ chúng tôi

 • Chi phí cố định, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.
 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan nhà nước.

Trên đây là những thông tin bài viết về , hi vọng bài viết sẽ mang đến những thông tin hữu ích và giá trị cho bạn. 

>> Các bạn xem thêm báo cáo thuế gồm những gì

Thông tin liên hệ:

 • Công ty tư vấn dịch vụ kế toán Lành Group
 • Địa chỉ: 81 Lê Hồng Phong - Trảng Bàng - Tây Ninh
 • Email: lanh@lanhgroup.com 
 • Hotline: 0903966988

BÀI VIẾT LIÊN QUAN