Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập công ty

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hỗ trợ tài chính

Dịch vụ Visa

Tuyển dụng

Liên hệ

Báo cáo thuế theo quý

5.0/5 (1 votes)
- 2

Báo cáo thuế theo quý là một trong những nghiệp vụ báo cáo thuế không thể thiếu của các doanh nghiệp mà bắt buộc các kế toán phải thực hiện theo quy định của cơ quan thuế. Vậy báo cáo thuế theo quý gồm những gì? Hồ sơ báo cáo thuế theo quý như thế nào? Dịch vụ báo cáo thuế theo quý ở đâu tại Tây Ninh? Hãy cùng, LÀNH GROUP tìm hiểu bài viết nhé.

Dịch vụ báo cáo thuế theo quý

1. Báo cáo thuế theo quý gồm những gì?

Báo cáo thuế là hoạt động kê khai và nộp tất cả các loại thuế (thuế gtgt, thuế tncn, thuế tndn, thuế xuất nhập khẩu, tình hình sử dụng hóa đơn) của doanh nghiệp theo quy định của cơ quan thuế. 

Báo cáo thuế theo quý là công việc bắt buộc mỗi doanh nghiệp cần thực hiện, thông qua những báo cáo thuế của doanh nghiệp sẽ giúp nha nước nắm rõ được tình hình hoạt động của doanh nghiệp và của quốc gia để từ đó có chính sách hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước.

1,1 Hồ sơ báo cáo thuế theo quý

Báo cáo thuế theo quý gồm những loại báo cáo sau đây: Báo cáo thuế giá trị giă tăng, báo cáo thuế Thu nhập cá nhân, báo cáo thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

a) Báo cáo thuế giá trị gia tăng quý

Hồ sơ khai báo thuế GTGT theo quý gồm:

 • Tờ khai thuế GTGT khấu trừ: 01/GTGT. Kèm theo:
 • Các loại bảng kê: Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào (PL01-2/GTGT), bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra (PL01-1/GTGT) và các bảng kê phụ lúc khác nếu có.

b) Báo cáo Thuế thu nhập cá nhân theo quý

Hồ sơ báo cáo thuế TNCN theo quý gồm:

 • Tờ khai thuế TNCN theo quý kế toán.
 • Trường hợp trong quý, công ty không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (tức là không có số thuế phải nộp ) thì không phải khai thuế.

c) Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

Đối với thuế TNDN thì hàng quý, kế toán sẽ căn cứ vào hóa đơn, chứng từ, sổ sách để tạm tính số tiền thuế TNDN. Hồ sơ báo cáo thuế TNDN gồm: 

 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý
 • Thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày 30 (hoặc 31) tháng đầu tiên sau quý.

d) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

Hồ sơ gồm có:

 • Tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Nếu trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì vẫn phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.
 • Trường hợp nếu doanh nghiệp thành lập chưa thông báo phát hành hóa đơn thì không phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa  đơn

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/4, 30/7, 30/10 và 30/01.

1,2 Thời gian nộp báo cáo thuế theo tháng

Thời hạn nộp báo cáo thuế theo quý của doanh nghiệp được quy định cụ thể là:

 • Thời hạn nộp báo cáo thuế theo quý: Chậm nhất là vào ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo liền kề.
 • Thời hạn nộp báo cáo thuế theo năm: Chậm nhất là vào ngày 30/01 của năm sau liền kề.
 • Doanh nghiệp kê khai thuế theo từng lần phát sinh: Thời hạn chậm nhất là ngày thứ 10 tính kể từ ngày phát sinh.
 • Tờ khai quyết toán thuế năm: Chậm nhất là vào ngày thứ 90 tính kể từ ngày kết thúc của năm tài chính. 

Trong trường hợp doanh nghiệp có chia tách hay hợp nhất hoặc sát nhập, có chuyển đổi hình thức sở hữu, bị giải thể, bị chấm dứt hoạt động thì: Chậm nhất là vào ngày thứ 45 tính kể từ ngày doanh nghiệp có quyết định.

1,3 Mẫu báo cáo thuế theo quý

Lành Group xin chia sẽ với các bạn mẫu báo cáo thuế theo quý cập nhật mới nhất. Các bạn có thể tải file mẫu báo cáo theo quý tham khảo.

2, Công việc của kế toán làm báo cáo thuế

Kế toán doanh nghiệp là bộ phận kế toán của một công ty chuyên đảm nhiệm xử lý mọi công việc, hồ sơ, chứng từ và các vấn đề pháp lý liên quan đến kế toán, thuế, pháp lý công ty trước khi thành lập và trong quá trình vận hành. 

Đặc thù công việc kế toán thuế là sẽ thực hiện các báo cáo theo kỳ, để đảm bảo số liệu chính xác thì kế toán thế phải thu thập và tổng hợp số liệu hằng ngày và chia các công việc theo tháng, quý và cuối năm. Cụ thể là:

a) Công việc hằng ngày của kế toán thuế

Các công việc hằng ngày của kế toán thuế cũng vô cùng đơng giản như là:

 • Thu thập, kiểm tra, xử lý nhưng hóa đơn chứng từ phát sinh đầu ra, đầu vào và tiến hành hạch toán những hóa đơn đã được xử lý.
 • Nếu hóa đơn sai xót, kết hợp với đơn vị cung cấp để xử lý.
 • Nộp tiền thuế nếu có phát sinh các loại thuế phải nộp để tránh để phạt do chậm nộp.
 • Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến trong tài khoản ngân hàng
 • Căn cứ vào các phiếu chi, phiếu thu, giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước hạch toán các nghiệp vụ về quỹ.
 • Sắp xếp các hóa đơn chứng từ, lưu trữ, bảo quản cẩn thẩn và theo một logic để để dàng tìm kiếm khi cần thiết.

b) Công việc hằng tháng của kế toán thuế

 • Thực hiện kê khai các loại thuế GTGT, TNCN cho doanh nghiệp nếu đăng ký kê khai thuế theo tháng.
 • Thực hiện nộp các tờ khai tháng cho doanh nghiệp. Hạn nộp tờ khau là ngày 20 của tháng tiếp theo.
 • Kiểm tra hồ sơ nhân viên, làm hợp đồng lao động, tiến hành đăng ký mã số thuế cho nhân viên (nếu là người mới)
 • Thực hiện các báo cáo về bút toán phân bổ công cụ dụng cụ, trích khấu hao tài sản cố định
 • Cân đối kiểm tra các chỉ tiêu trên bảng cân đối, tránh để dồn việc đến cuối năm.

c) Công việc hàng quý của kế toán thuế

 • Thực hiện lập các tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN nếu doanh nghiệp đăng ký kê khai thuế theo quý. Thời hạn nộp các tờ khai theo quý là ngày 30 của tháng tiếp theo sau quý đó.
 • Thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Thực hiện các báo cáo thuế theo tháng.

d) Công việc hàng năm của kế toán thuế

Công việc kế toán thuế hằng năm tương đối nhiều vì phải cần thực hiện những công việc cuối năm và chuẩn bị cho những công việc đầu năm, cụ thể như sau:

 • Thực hiện nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp. Thời điểm từ 01/01 đến 31/01 của năm tài chính kế toán.
 • Nếu trong năm doanh nghiệp có thay đổi về mức vốn điều lệ, làm thay đổi bậc phí môn bài thì phải nộp lại tờ khai thuế môn bài cho năm sau. Thời gian nộp trước ngày 31/12 của năm đó.
 • Kiểm tra, rà soát lại các vấn đề còn tồn đọng từ trong năm, kiểm tra các số liệu từ chi tiết đến tổng hợp.  Kiểm tra lại giữa kê khai và hạch toán để chuẩn bị cho công việc lập báo cáo tài chính cuối năm.
 • Tiến hành lập báo cáo tài chính cuối năm để nộp cho nhà nước. Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là ngày thứ 90 của năm tiếp theo.
 • Thực hiện quyết toán thuế TNCN, thuế TNDN theo đúng quy định nhà nước.
 • In và lưu trữ toàn bộ các sổ sách kế toán thuế 1 năm vừa qua, gồm: Sổ cái các tài khoản, sổ chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, bảng biểu chi tiết công nợ phải thu – phải trả, bảng trích khấu hao tài sản cố định…Các phiếu thu, chi đi kèm các hóa đơn…

3. Dịch vụ báo cáo thuế theo quý – Lành Group

Báo cáo thuế là công việc vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, vì thế các hồ sơ, tờ khai báo cáo thuế đòi hỏi phải thực hiện một cách chính xác để đảm bảo những quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước. 

Vì thế khi sử dụng dịch vụ báo cáo thuế theo quý, bắt buộc bạn phải lựa chọn những đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán uy tín, có trách nhiệm và có chuyên môn nghiệp vụ cao.

Công ty dịch vụ kế toán Lành Group là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, báo cáo thuế theo tháng, quý, kế toán trọn gói tại Tây Ninh với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và có trách nghiệp cao trong công việc. Giúp mọi đối tác xử lý tất cả mọi vấn đề liên quan đến kế toán và thuế đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp cũng như thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước.

3.1 Các công việc báo cáo thuế theo quý 

Các công việc báo cáo thuế trọn gói mà LÀNH GROUP sẽ hỗ trợ các khách hàng như sau:

 • Nhận chứng từ, kiểm tra chứng từ của doanh nghiệp phát sinh theo tháng, quý
 • Tư vấn về tính hợp lí, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ, các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
 • Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý.
 • Lập báo cáo tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý (nếu có).
 • Lập tờ khai thuế Thu nhập cá nhân (tháng/quý) (nếu có).
 • Lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý (nếu có).
 • Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán báo cáo cơ quan thuế.
 • Tư vấn chi phí tiền lương, BHXH theo quy định.
 • Lập báo cáo tài chính năm và các báo cáo liên quan.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Giải đáp các thắc mắc về thuế và kế toán cho doanh nghiệp và các bộ phận liên quan để cùng phối hợp hoàn thành tốt công việc.
 • Làm việc khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

3.2 Lợi ích khi sử dụng kế toán tại LÀNH GROUP

 • Bảo bảo độ chính xác cao về hồ sơ, sổ sách, giảm thiểu mọi rủi ro.
 • Đảm bảo tiến độ công việc để kịp thời nộp báo cáo và nộp thuế hằng quý theo yêu cầu của nhà nước.
 • Tinh gọn mô hình doanh nghiệp nhỏ, tiết kiệm chi phí thuê nhân viên, trang thiết bị hằng tháng cho doanh nghiệp.
 • Đội ngũ nhân sự LÀNH GROUP luôn cập nhật những thông tư, nghị định, thay đổi mới nhất từ cơ quan nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng quy định.
 • Tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

3.3 Cam kết từ chúng tôi

 • Chi phí cố định, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.
 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan nhà nước.

Trên đây là những thông tin bài viết về hướng dẫn báo cáo thuế theo quý, hi vọng bài viết sẽ mang đến những thông tin hữu ích và giá trị cho bạn. 

>> Các bạn xem thêm dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng

Thông tin liên hệ:

 • Công ty tư vấn dịch vụ kế toán Lành Group
 • Địa chỉ: 81 Lê Hồng Phong - Trảng Bàng - Tây Ninh
 • Email: lanh@lanhgroup.com 
 • Hotline: 0903966988

BÀI VIẾT LIÊN QUAN