Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập công ty

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hỗ trợ tài chính

Tuyển dụng

Liên hệ

Khắc dấu công ty

3.2/5 (17 votes)

Con dấu doanh nghiệp là một yếu tố có tính pháp lý mang dấu hiệu nhận biết của doanh nghiệp. Chúng được cấp sau khi doanh nghiệp hoàn tất thủ tục thành lập công ty hoặc sau khi thực hiện thủ tục thay đổi con dấu doanh nghiệp. Vậy con dấu là gì? Dịch vụ khắc con dấu ở đâu tại Tây Ninh? Hãy cùng, Lành Group tìm hiểu nhé.

1. Con dấu doanh nghiệp là gì?

Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty hoặc thay đổi con dấu doanh nghiệp sẽ được cấp con dấu doanh nghiệp, Theo Điều 44, Luật doanh nghiệp 2014 Con dấu của doanh nghiệp có đặc điểm sau:

1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

 • a) Tên doanh nghiệp;
 • b) Mã số doanh nghiệp.

2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

4. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.

2. Quy định về con dấu doanh nghiệp

Theo Luật doanh nghiệp 2014 có nhiều thay đổi so với Luật doanh nghiệp năm 2005. Vậy có sự thay đổi nào về con dấu doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014? Đại lý thuế LÀNH GROUP xin chia sẻ với các ban những quy định về con dấu doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Theo Điều 36, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 quy định về con dấu của doanh nghiệp như sau:

Doanh nghiệp có con dấu riêng. Con dấu của doanh nghiệp phải được lưu giữ và bảo quản tại trụ sở chính của doanh nghiệp. Hình thức và nội dung của con dấu, điều kiện làm con dấu và chế độ sử dụng con dấu thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Con dấu là tài sản của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm quản lý sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, được sự đồng ý của cơ quan cấp dấu, doanh nghiệp có thể có con dấu thứ hai.” 

Theo quy định trên:

 • Doanh nghiệp phải có con dấu riêng, hình thức, nội dung của con dấu, điều kiện làm con dấu thì phải thực hiện theo quy định của Chính Phủ.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm quản lý sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.
 • Trong trường hợp cần thiết, được sự đồng ý của cơ quan cấp dấu, doanh nghiệp có thể có con dấu thứ hai. 

Như vậy theo quy định trên và theo hướng dẫn chi tiết về con dấu doanh nghiệp tại các Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 của Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật Doanh nghiệp trong đó có Điều 44 về con dấu doanh nghiệp thì con dấu của doanh nghiệp có những điểm lưu ý sau:

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên của công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH, Hội đồng quản trị đối với công ty CP quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu.

+ Nội dung của con dấu của doanh nghiệp phải bao gồm:

 • Mẫu con dấu, gồm: Hình thức, kích cỡ, nội dung, mầu mực dấu.
 • Số lượng con dấu.

+ Quy định về quản lý và sử dụng con dấu.

 • Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.
 • Doanh nghiệp được tự xây dựng mẫu dấu của doanh nghiệp tuy nhiên có một số từ ngữ hình ảnh doanh nghiệp không được sử dụng khi làm mẫu con dấu như: Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân; Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.
 • Đối với các doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thực hiện thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Các trường hợp khác bạn xem thêm tại bài viết: Quản lý và sử dụng con dấu theo Luật doanh nghiệp 2014

3. Dịch vụ khắc con dấu doanh nghiệp

LÀNH GROUP là công ty tư vấn doanh nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xin giấy phép thành lập công ty, dịch vụ kế toán và khắc dấu công ty uy tín và chất lượng tại Tây Ninh.

Vậy khi làm con dấu hay còn gọi là khắc dấu doanh nghiệp các bạn nên lưu ý những gì?

Những điểm cần chú ý khi làm dấu doanh nghiệp. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì doanh nghiệp được có quyền quyết định số lượng hình thức, mẫu dấu của doanh nghiệp. Tuy nhiên khi làm mẫu dấu của doanh nghiệp cần phải chú ý những điểm gì? Hãy cùng, LÀNH GROUP tìm hiểu nhé.

3.1 Đặc điểm con dấu doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 tại Điều 44 quy định về con dấu doanh nghiệp như sau:

“1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

a) Tên doanh nghiệp;

b) Mã số doanh nghiệp.”

Như vậy căn cứ theo các quy định trên thì Doanh nghiệp có quyền quyết định về:

 • Hình thức con dấu: Mẫu con dấu của doanh nghiệp có thể được thể hiện dưới một hình thức cụ thể như hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác. Doanh nghiệp có nhiều con dấu nhưng phải có mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước con dấu.
 • Số lượng: Doanh nghiệp tự quyết định về số lượng con dấu sử dụng.
 • Nội dung con dấu: Trên con dấu phải thể hiện thông tin về mã số doanh nghiệp và tên doanh nghiệp. Ngoài các thông tin nêu trên, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp.

Tuy nhiên khi doanh nghiệp bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác váo nội dung mẫu con dấu thì doanh nghiệp có những điểm cần phải chú ý khi làm dấu theo quy định tại Điều 14 quy định về hình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng trong nội dung mẫu con dấu như sau:

3.2 Những điều cấm khi khắc dấu doanh nghiệp

“1. Doanh nghiệp không được sử dụng những hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu sau đây trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu:

a) Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

c) Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ quy định Khoản 1 Điều này, pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan khi sử dụng hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu. 

Tranh chấp giữa doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan về từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh sử dụng trong nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp được giải quyết tại Tòa án hoặc trọng tài. Doanh nghiệp phải chấm dứt việc sử dụng con dấu có từ ngữ, ký hiệu hoặc hình ảnh vi phạm quy định tại Điều này và chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại phát sinh theo quyết định có hiệu lực thi hành của Tòa án hoặc trọng tài.”

Như vậy theo quy định trên thì doanh nghiệp không được sử dụng những hình ảnh, ngôn ngữ để làm mẫu dấu của doanh nghiệp như sau:

 • Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.
 • Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.
 • Cách hình ảnh, ngôn ngữ, ký hiệu trong nội dung hoặc hình thức mẫu dấu doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan. Nếu có sự tranh chấp giữa doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan về từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh sử dụng trong nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp được giải quyết tại Tòa án hoặc trọng tài.

Công ty LÀNH GROUP sẽ hướng dẫn quý khách hàng làm bộ hồ sơ thay đổi con dấu doanh nghiệp theo đúng quy trình pháp luật.

>> Các bạn xem thêm chữ ký số

Thông tin liên hệ:

 • Công ty cổ phần Lành Group
 • Tel: 0899993883 - Hotline: 0903966988
 • Email: lanh@lanhgroup.com
 • Website:www.lanhgroup.com
 • Trụ sở TN: 81 Lê Hồng Phong - Trảng Bàng - Tây Ninh
 • Trụ sở VT: 80 Nguyễn Văn Cừ - Phường 9 - Thành phố Vũng tàu
 • Trụ sở ĐN: 383 Đường Đồng khởi - Phường Tân Mai - Thành Phố Biên Hoà - Đồng Nai
 • Trụ sở HCM: 354 Phạm Hữu Lầu - Quận 7 TP HCM